klik hier voor fotoboek
Dorpsnieuws

Eindelijk!

Begin dit jaar besloot de gemeenteraad van onze gemeente in te stemmen met de verkoop van ons dorpshuis “De Assekolke” aan onze stichting, dus eigenlijk aan ons dorp.

We waren daar erg blij mee en hadden de verwachting dat de overdracht binnen enkele weken zou plaats vinden. Maar dat bleek nog al naïef gedacht en veel te optimistisch. Er moest eerst nog iets geregeld worden met de belastingdienst over de overdrachtsbelasting. En dat duurde erg lang wel meer dan een half jaar. Bovendien moesten we de naam en statuten van onze stichting nog veranderen voordat we eigenaar konden worden van het gebouw. Maar nu is het er eindelijk dan toch van gekomen. Op dinsdagochtend 10.00 uur heeft in het kantoor van notarissen Veldman&Prins de overdracht plaats gevonden. Na de betaling van het symbolische bedrag van €1,- (zegge één euro) konden de papieren worden ondertekend en is de overdracht nu een feit. Het bestuur, bestaande uit Gerard Mensen, Titus Rudolphy en Metze Geertsma, traden op namens de stichting met de nieuwe naam “Stichting Dorpshuis Drouwenermond”.

Nu kunnen we aan het werk. Met de indiening van de aanvraag hadden we al wat voorstellen gedaan over de verbouwing en de nieuwe inrichting van het terrein. De kosten zouden ongeveer driehonderdduizend euro zijn waarvan ong. veertigduizend ingebracht zal worden door zelfwerkzaamheid. De gemeente geeft €135.000,- zodat we nog ongeveer €125.000,- bij verschillende fondsen gaan aanvragen. Dat hadden we wel eerder kunnen doen maar omdat we nog geen eigenaar van het pand waren konden we de aanvragen nog niet indienen. Er zijn mondeling inmiddels al wel positieve reacties dus we gaan hiermee nu aan de slag. Dat hoeft ons niet te beletten om alvast met werkzaamheden te beginnen en daarvoor maken we de komende maanden een plan. We houden u hierover op de hoogte en willen u tevens uitnodigen om hiervoor met ideeën te komen.


Post 16 september 2018

Nieuw logo voor De Assekolke en Stichting Dorpshuis Drouwenermond

Voor de Stichting Dorpshuis Drouwenermond hebben we voor de gelegenheid meteen een nieuw logo gemaakt wat we hierbij aan jullie presenteren. Het is gebaseerd op het vorige logo van Stichting Dorpsbelangen Drouwenermond. In dezelfde lijn is er ook voor De Assekolke een logo gemaakt. Zo is herkenbaar dat de Stichting en De Assekolke bij elkaar horen. Het element met de geabstraheerde groep mensfiguurtjes staat voor saamhorigheid en de veelkleurigheid van de bevolking van Drouwenermond.


Post

Oud papier ophalen

Het oud papier wordt elke maand in ons dorp opgehaald door vrijwilligers waarbij het vervoer wordt geregeld door Renewi. Deze vrijwilligers zetten zich in om een bijdrage te leveren voor het dorp. De inkomsten komen ten goede aan het werk van onze stichting. Op deze manier hebben we kunnen sparen voor een nieuwe koelkast en een nieuwe vrieskast voor het dorpshuis. We hebben daarom ook geld om een dorpsbarbecue te houden en organiseren we deze maand op 22 september een rommelmarkt op burendag waar ook het Oranjefonds aan mee betaald. Elk jaar ontvangen we van de gemeente een bedrag tussen de €280,- en €325,- voor het ophalen van het oud papier. Een eenvoudige rekensom laat zien dat de opbrengst veel hoger zal zijn als we het ophalen in eigen beheer gaan doen. Zo’n €850,- a €1200,- per jaar. ( prijs van oud papier is niet constant). We hebben het plan om zelf een trekker met kar aan te schaffen. Omdat dit zo goedkoop mogelijk moet, vragen we jullie of er in Drouwenermond iemand is die weet of dit ergens voor een klein bedrag te koop is. Gratis beschikbaar stellen voor dit goede doel mag natuurlijk ook. Uiteindelijk hebben dan natuurlijk ook mensen nodig die om toerbeurt de trekker willen besturen, één keer per maand op zaterdag.


Post
1