klik hier voor fotoboek
Dorpsnieuws

AED

Als geruime tijd zijn we bezig te onderzoeken of we in Drouwenermond één of meerdere AED’s kunnen plaatsen. Met deze apparaten kan er met hartstilstand of hartfalen snel ingegrepen worden. De levenskansen van de patiënt nemen zo enorm toe. Het kan in de meeste gevallen levensreddend zijn. Omdat Drouwenermond een lintdorp is hebben we voor een goede bereikbaarheid 3 apparaten nodig. Met het geld dat we hebben gespaard (ook al weer een bijdrage door oud papier) en een bijdrage van de gemeente hebben we nu een bedrag van €2000,- beschikbaar om één AED te kopen, mensen de instrueren, een buitenkast met pincode aan te schaffen en het onderhoud voor de eerste 5 jaar te betalen. Omdat er verder geen subsidiemogelijkheden zijn zullen we voor de andere 2 apparaten verder moeten sparen of een andere financiering moeten vinden.

De AED die we nu eerst gaan aanschaffen willen we in het centrum (kruispunt met de Mondenweg) plaatsen en hopen dat die daar nooit gebruikt hoeft te worden.

Voor opmerkingen en/of vragen: info@drouwenermond.com
Metze Geertsma: 06 515 141 86.


Post 16 september 2018

Officiële overhandiging Ontwikkelingsplan Assekolke

Vanmiddag vond in het gemeentehuis in Exloo de officiële overhandiging plaats van het ontwikkelingsplan Dorpshuis De Assekolke aan wethouder Alberts van Sociaal Domein van de gemeente Borger-Odoorn. Het document werd door Metze Geertsma namens Dorpsbelangen Drouwenermond aan de wethouder overhandigd, samen met het echtpaar Albring (Dagelijks Beheer Assekolke), Bertus Mekenkamp en Alie Gierveld (Dorpskrant) en Titus Rudolphy (Activiteitencommissie Assekolke).

Het ontwikkelingsplan zal op 8 maart a.s. tijdens een openbare raadsvergadering aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk. Daarom, beste dorpsbewoners, roepen we hierbij een ieder op om daar bij aanwezig te zijn om het ontwikkelingsplan voor ons nieuwe dorpshuis kracht bij te zetten. De vergadering begint om 19.00 u in de raadszaal van de gemeente Borger-Odoorn te Exloo. Komt allen!


Post 25 januari 2018

Presentatie Dorpsbelevingsonderzoek 29.01.18 in Assekolke

Maandag 29 januari as om 20.00 u vind in ons dorpshuis De Assekolke op creatieve wijze de presentatie plaats van het onlangs uitgevoerde Dorpsbelevingsonderzoek door 4 studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Voor alle betrokkenen zou het zo mooi zijn als de opkomst groot is. Jij draagt Drouwenermond toch ook een warm toe? Komt allen, in grote getalen en zegt het voort en zet de datum vast in je agenda! Inloop die avond is vanaf 19.30 u. Koffie, thee en cake staan voor u klaar.

Graag delen!

Namens het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Drouwenermond,

Titus Rudolphy

————————–————————–———

Geachte bewoner van Drouwenermond,

Wij zijn vier studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. In de afgelopen weken zijn wij bezig geweest met een dorpsbelevingsonderzoek in uw dorp. Het doel van ons onderzoek is het in kaart brengen van de leefbaarheid in het dorp. De resultaten van de enquête gaan wij op maandag 29 januari om 20.00 uur in het dorpshuis op een creatieve manier presenteren.
De inloop is om 19.30 uur.

Hopelijk zien wij u daar!

Nienke Penninga, Joël Billekens,
Jan Gerrit Post en Björn Nienhui


Post 23 januari 2018
2