klik hier voor fotoboek
Dorpsnieuws

Eindelijk!

Begin dit jaar besloot de gemeenteraad van onze gemeente in te stemmen met de verkoop van ons dorpshuis “De Assekolke” aan onze stichting, dus eigenlijk aan ons dorp.

We waren daar erg blij mee en hadden de verwachting dat de overdracht binnen enkele weken zou plaats vinden. Maar dat bleek nog al naïef gedacht en veel te optimistisch. Er moest eerst nog iets geregeld worden met de belastingdienst over de overdrachtsbelasting. En dat duurde erg lang wel meer dan een half jaar. Bovendien moesten we de naam en statuten van onze stichting nog veranderen voordat we eigenaar konden worden van het gebouw. Maar nu is het er eindelijk dan toch van gekomen. Op dinsdagochtend 10.00 uur heeft in het kantoor van notarissen Veldman&Prins de overdracht plaats gevonden. Na de betaling van het symbolische bedrag van €1,- (zegge één euro) konden de papieren worden ondertekend en is de overdracht nu een feit. Het bestuur, bestaande uit Gerard Mensen, Titus Rudolphy en Metze Geertsma, traden op namens de stichting met de nieuwe naam “Stichting Dorpshuis Drouwenermond”.

Nu kunnen we aan het werk. Met de indiening van de aanvraag hadden we al wat voorstellen gedaan over de verbouwing en de nieuwe inrichting van het terrein. De kosten zouden ongeveer driehonderdduizend euro zijn waarvan ong. veertigduizend ingebracht zal worden door zelfwerkzaamheid. De gemeente geeft €135.000,- zodat we nog ongeveer €125.000,- bij verschillende fondsen gaan aanvragen. Dat hadden we wel eerder kunnen doen maar omdat we nog geen eigenaar van het pand waren konden we de aanvragen nog niet indienen. Er zijn mondeling inmiddels al wel positieve reacties dus we gaan hiermee nu aan de slag. Dat hoeft ons niet te beletten om alvast met werkzaamheden te beginnen en daarvoor maken we de komende maanden een plan. We houden u hierover op de hoogte en willen u tevens uitnodigen om hiervoor met ideeën te komen.


Post 16 september 2018