klik hier voor fotoboek
Dorpsnieuws

Presentatie Dorpsbelevingsonderzoek 29.01.18 in Assekolke

Maandag 29 januari as om 20.00 u vind in ons dorpshuis De Assekolke op creatieve wijze de presentatie plaats van het onlangs uitgevoerde Dorpsbelevingsonderzoek door 4 studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Voor alle betrokkenen zou het zo mooi zijn als de opkomst groot is. Jij draagt Drouwenermond toch ook een warm toe? Komt allen, in grote getalen en zegt het voort en zet de datum vast in je agenda! Inloop die avond is vanaf 19.30 u. Koffie, thee en cake staan voor u klaar.

Graag delen!

Namens het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Drouwenermond,

Titus Rudolphy

————————–————————–———

Geachte bewoner van Drouwenermond,

Wij zijn vier studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. In de afgelopen weken zijn wij bezig geweest met een dorpsbelevingsonderzoek in uw dorp. Het doel van ons onderzoek is het in kaart brengen van de leefbaarheid in het dorp. De resultaten van de enquête gaan wij op maandag 29 januari om 20.00 uur in het dorpshuis op een creatieve manier presenteren.
De inloop is om 19.30 uur.

Hopelijk zien wij u daar!

Nienke Penninga, Joël Billekens,
Jan Gerrit Post en Björn Nienhui


Post 23 januari 2018